Om skattereduktion

Sedan 2009 gäller direktavdraget för privatpersoner. Från och med 2017 gav Sveriges riksdag möjlighet till rutavdrag för fler typer av tjänster. Nu omfattas även reparation och förebyggande underhåll av vitvaror i hemmet samt felsökning, oavsett om det leder till en reparation eller inte. Köksapparater, s k småel omfattas inte. Bakgrunden är miljöhänsyn. Det anses bättre för miljön att reparera och återanvända produkter än att skrota, återvinna och köpa nytt.

1 juli 2019 höjdes rätten till rutavdrag för de under 65 år. Alla över 18 år har nu rätt till 50 000 kr i rutavdrag. 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=Rut

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag, inte kostnader för material, resor med mera. Installation och service av vitvaror omfattas inte. 

Här finner du en lista med några godkända och icke godkända rutarbeten:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/rutarbeten.106.5c1163881590be297b53de7.html

 

Vill du få bekväm avlastning i hemmet? Kontakta oss på info@mislauper.se eller 0702-142210. Varmt välkommen!